Trình duyệt Hits   Truy cập gần đây
Mozilla 845,494 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng M. hai 2019 23:12
Chrome 407,042 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng M. hai 2019 23:09
Firefox 153,120 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng M. hai 2019 23:12
Unknown 80,402 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng M. hai 2019 23:12
Opera 74,556 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng M. hai 2019 23:05
Internet Explorer 54,667 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng M. hai 2019 16:06
Safari 40,005 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng M. hai 2019 16:39
Microsoft Edge 16,126 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng M. hai 2019 19:25
GoogleBot 15,508 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng M. hai 2019 19:44
Bing Bot 9,634 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng M. hai 2019 21:00
iPhone 6,836 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng M. hai 2019 23:06
iPad 3,453 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng M. hai 2019 13:17
MSN Bot 781 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng M. hai 2019 23:06
Android 508 Statistics image Thứ năm, 31 Tháng Mười 2019 12:42
Yahoo! Slurp 261 Statistics image Thứ năm, 18 Tháng Một 2018 16:49
Pocket Internet Explorer 30 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng Bảy 2018 22:37
Opera Mini 13 Statistics image Thứ năm, 21 Tháng Chín 2017 20:02
BlackBerry 10 Statistics image Thứ năm, 21 Tháng Chín 2017 20:15
iPod 3 Statistics image Thứ sáu, 31 Tháng Năm 2019 06:25
Firebird 2 Statistics image Thứ tư, 08 Tháng M. một 2017 08:28
Lynx 2 Statistics image Thứ hai, 14 Tháng Năm 2018 23:22
Nokia S60 OSS Browser 1 Statistics image Thứ bảy, 23 Tháng Chín 2017 20:42
Nokia Browser 1 Statistics image Thứ hai, 05 Tháng Chín 2016 07:21
netscape 1 Statistics image Chủ nhật, 17 Tháng Hai 2019 02:33
Iceweasel 1 Statistics image Thứ ba, 18 Tháng M. hai 2018 11:52

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây