Trình duyệt Hits   Truy cập gần đây
Mozilla 1,535,367 Statistics image Thứ sáu, 24 Tháng Một 2020 04:19
Chrome 433,793 Statistics image Thứ sáu, 24 Tháng Một 2020 04:19
Firefox 164,648 Statistics image Thứ sáu, 24 Tháng Một 2020 04:17
Opera 84,210 Statistics image Thứ sáu, 24 Tháng Một 2020 03:58
Unknown 83,477 Statistics image Thứ sáu, 24 Tháng Một 2020 04:20
Internet Explorer 56,573 Statistics image Thứ sáu, 24 Tháng Một 2020 04:14
Safari 40,444 Statistics image Thứ sáu, 24 Tháng Một 2020 04:15
Microsoft Edge 17,175 Statistics image Thứ sáu, 24 Tháng Một 2020 02:05
GoogleBot 16,045 Statistics image Thứ năm, 23 Tháng Một 2020 22:12
Bing Bot 12,443 Statistics image Thứ sáu, 24 Tháng Một 2020 03:47
iPhone 7,581 Statistics image Thứ sáu, 24 Tháng Một 2020 00:14
iPad 3,600 Statistics image Thứ sáu, 24 Tháng Một 2020 04:06
MSN Bot 1,551 Statistics image Thứ hai, 20 Tháng Một 2020 01:55
Android 508 Statistics image Thứ năm, 31 Tháng Mười 2019 12:42
Yahoo! Slurp 261 Statistics image Thứ năm, 18 Tháng Một 2018 16:49
Pocket Internet Explorer 30 Statistics image Thứ tư, 11 Tháng Bảy 2018 22:37
Opera Mini 13 Statistics image Thứ năm, 21 Tháng Chín 2017 20:02
BlackBerry 10 Statistics image Thứ năm, 21 Tháng Chín 2017 20:15
iPod 3 Statistics image Thứ sáu, 31 Tháng Năm 2019 06:25
Firebird 2 Statistics image Thứ tư, 08 Tháng M. một 2017 08:28
Lynx 2 Statistics image Thứ hai, 14 Tháng Năm 2018 23:22
Nokia Browser 1 Statistics image Thứ hai, 05 Tháng Chín 2016 07:21
Nokia S60 OSS Browser 1 Statistics image Thứ bảy, 23 Tháng Chín 2017 20:42
Iceweasel 1 Statistics image Thứ ba, 18 Tháng M. hai 2018 11:52
netscape 1 Statistics image Chủ nhật, 17 Tháng Hai 2019 02:33
W3C Validator 1 Statistics image Thứ tư, 18 Tháng M. hai 2019 19:43

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây