Công Ty TNHH Vệ Sinh Môi Trường Đại Nghĩa

MST; 3702783357

Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày: 06/04/2020

Địa chỉ trụ sở: 584/10 KP.Tân Phú 1, P.Tân Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương

SĐT: 0968422486

Email: huthamcaudainghia@gmail.com